Mar 03

Haçlı Seferleri Sebep Ve Sonuçları

        İslâm düşmanı papaların Kudüs’ü Müslümanları hakimiyetinden kurtarmak ve Müslümanları Anadolu ve Avrupa’dan atmak gayesiyle başlattıkları seferlere verilen âd.

        İslâmiyet’in Hıristiyanlığın aksine büyük bir süratle yayılması, Müslümanların Suriye, Filistin ve Anadolu’ya hakim olarak İznik’in başkent  olduğu yeni bir devleti kurmaları, Hıristiyan aleminin dini lideri papayı ve Hıristiyanlığın hâmîsi olarak kabul edilen Bizans İmparatorunu ciddi bir Şekilde endişelendiriyordu. Bu yüzden hem İslâmiyet’in yayılışını durdurmak hem de sosyal ve ekonomik sıkıntı içinde olan Avrupa’yı bu durumdan kurtarmak için Batı Avrupa’da Vatikan kilisesinin önderliğinde yoğun bir faaliyet başlatıldı. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır \\ etiketler:

Mar 03

HAÇLI SEFERLERİ

       (1096-1272) Hristiyanların, müslümanları kutsal yerlerden çıkarmak amacıyla yaptıkları seferler.

1.DİNİ SEBEPLER
       Bu çağda Kudüs Müslümanların elinde bulunuyordu. Aynı zamanda Kudüs, Hristiyanlarca da kutsal bir yer sayılıyordu. Hristiyan hacılar Kudüs’ü rahatça ziyaret ederlerken Ortadoğu’daki sitasi karişıklıklar yüzünden ziyaretlerinde güçlüklerle karşılaşmaya başladılar. Hristiyan hacıların karşılaştıkları bu güçlükleri ‘müslümanlar çıkarıyor’ şeklinde yorumlandı. Bu yorumlar üzerine kilise , müslümanların kutsal topraklardan çıkarılması için çağrıda bulundu. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır \\ etiketler: , ,