Şub 25

TÜRKİYE’DE EROZYON

  Erozyon, tüm dünyanın en önemli sorunlarından biridir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) rakamlarına göre, dünya topraklarının %25’i ve 900 milyon insan, erozyondan etkilenmektedir. Yapılan hesaplamalara göre, dünyanın son 20 yılda erozyon yüzünden canlı toprak kaybı 480 milyar tondur. Türkiye de büyük boyutlarda yaşanan erozyondan etkilenmektedir. Türkiye topraklarının yaklaşık %80’inde orta ve şiddetli erozyon yaşanmaktadır. Erozyon yüzünden bir yılda kaybettiğimiz canlı toprağın en az 500 milyon ton olduğu hesaplanmıştır. Bu toprakla birlikte kaybedilen çok kıymetli mineraller ve organik maddelerin 9 milyon ton ve değerinin en az 25 trilyon TL. olduğu bilinmektedir. Eğer önlem alınmazsa 25 yıla varmadan Türkiye topraklarının yüzde 85’ini kaybedecek. Rakamlardan da anlaşıldığı gibi karşı karşıya olduğumuz en büyük tehlike erozyondur.Ülkemizin hızla çölleştiği, Rio’da yapılan Dünya Çevre Zirvesi’nde de doğrulandı. Türkiye’de erozyon Avrupa’dakinin 17 katı, Amerika’dakinin ise 6 katıdır. Acil önlem alınmadığı taktirde, ülkemiz yakın bir gelecekte çöl olacaktır. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır \\ etiketler:

Şub 25

Yerin derinliklerini inceleyen bilim dalıdır. Dünyanın oluşumu Big Bang teorisine göre açıklanmaktadır. Dünyanın oluşumu 5 milyar yıl önce gerçekleşmiştir.

Dünyanın oluşumundan bugüne kadar geçirmiş olduğu safhalara  Jeolojik Devirler denir

IV. Zaman (Kuaterner)

İlk insan ortaya çıktı. İstanbul ve Çanakkale boğazı oluştu. Epirojenik yükselme görüldü.

III. Zaman (Neozoik)

Alp-Himalaya kıvrım dağları oluştu. Şiddetli volkanik olaylar. Linyit,Tuz, Petrol, Borasit yatakları oluştu

II. Zaman (Mezozoik)

Tortulaşma ve birikme meydana geldi. Kıtalar oluşmaya başlamıştır.

I. Zaman (Paleozoik)

Kaledonya ve Hersinyan kıvrım dağları oluştu. Taşkömürü oluştu.

İlkel Zaman

Kıta çekirdekleri oluşmuş, ilkel canlılar ortaya çıktı

Yerin yapısı incelendiğinde Yerkabuğunun farklı özelliklere sahip 3 katmandan oluştuğu  görülür. Bunlar; 1) Yerkabuğu (Taşküre)  2) Manto (mağma)  3) Çekirdek Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır \\ etiketler: , , , , ,