Mar 12

Türk Bilim Adamları

Ahmed Cevdet Paşa : (1823-1895) 19. yüzyıl Türkiye’sinin önde gelen bilim ve devlet adamlarındandır. Asıl adı Ahmed’dir ve Cevdet mahlâsını, İstanbul’da öğrenim gördüğü sırada şâir Süleyman Fehim Efendi’den almıştır.

1839 yılı başlarında, büyükbabası tarafından tahsil görmesi için İstanbul’a gönderilmiş olan Ahmed Cevdet Paşa, burada kısa sürede kendini göstermiş ve devrin önemli bilim adamları olan Hâfız Seyyid Efendi, Doyranlı Mehmed Efendi, Vidinli Mustafa Efendi, Kara Halil Efendi ve Birgivi Hoca Şakir Efendi’den nakli ilimleri, Miralay Nûri Bey ve Müneccimbaşı Osman Sâbit Efendi’den de hesap, cebir ve hendese gibi akli ilimleri tahsil etmiştir. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır \\ etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Şub 28

BİLİM FELSEFESİ

A) Bilim Felsefesine Giriş

     Felsefe “var olan” her şeyi konu alır.  Bilimde bir varlık alanıdır.  Bu nedenle bilim, felsefenin konuları içinde yer alır.  Bilimi konu alan felsefe disiplinine bilim felsefesi denir.

1) Bilimin Tarih İçindeki Gelişimi

     Taşların, âlet olarak kullanıldığı çağa nasıl “Yontma Taş Devri” denilmişse çağımıza da “Bilgi Çağı” denilmiştir.  Bilim, bir süreçtir ve tarihsel bir boyutu vardır. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır \\ etiketler: , , , , , , , , ,