Mar 11

Tüberküloz (Verem)

Aktif tüberkülozdan kendinizi koruyun

      Tüberkülozun her yil, diger enfeksiyon hastaliklarindan daha fazla ölüme neden oldugu düsünülmektedir. ABD’deki 10-15 milyon kisi de dahil olmak üzere tüm dünyada 1.7 milyar kisinin tüberküloz basili Mycobacterium tuberculosis (bir bakteri tipi) ile enfekte oldugu tahmin ediliyor. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır \\ etiketler: ,

Mar 11

Sigara

GİRİŞ

Bu kitapçık size sigarayı sonlandırmayı düşünmekten, bunu gerçekten yapmaya doğru yönlendirir. Bıraktığınız ilk günden itibaren bırakmanın sürekliliğine yardımcı olur. Tekrar başlama isteği ile mücadelede yol gösterir. Bırakmaktan vazgeçtiğinizde ne yapacağınızı, kilo almayı önlemek için başvuracağınız yöntemleri ele alır (Yiyecek kalori cetveli sayfa 11’de verilmiştir). Sizi neyin beklediğini söyleyerek gün sigara içmeyen bir insan haline gelmenize yardımcı olur. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 11

METABOLİZMA

 Bazal Metabolizma Hızı

 Günlük enerji tüketimi, faaliyete , yaşa , cinsiyete, ağırlığa, vücut iriliğine ve hormonal duruma bağlı olarak kişiler arasında değişiklikler gösterir. Metabolizma hızı, kişinin son yemeğini yedikten en az 12 saat sonra tam dinlenme halinde uzanırken ve özel koşullar altında alınır.  Bu koşullar altında kalbin çalışması soluk alıp vermek,sinir impulslarının iletimi vücut sıvılarının ve sıcaklık derecesinin sabit tutulması için enerji tüketilir.  Herhangi bir besin almadan ve  kas hareketi yapmadan sadece canlılığını korumak için tüketilen enerji miktarına bazal bozunma hızı denir.Genç ve yetişkin bir erkek için bazal metabolizma hızı yaklaşık olarak günde  1600 kaloridir, kadınlarınki % 5 kadar daha düşüktür. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 11

SİNDİRİM SİSTEMİ

SİNDİRİM SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

Sindirim sistemi, yaklaşık 9 m uzunluğunda olan sindirim kanalı, bu kanala sindirim olayıyla ilgili salgılarını akıtan  “Salgı bezleri” ve dişlerden oluşmuştur. Sindirim kanalının bölümlerini ağızdan başlayarak sıralarsak şu bölümlerle karşılaşırız:

1) Ağız boşluğu
2) Farinks (yutak)
3) Özofagus (yemek borusu)
4) Mide
5) İncebağırsaklar
a) Duodenum (onikiparmak bağırsağı)
b) Jejunum
c) İleum
6) Kalınbağırsaklar
a) Kolonlar
b) Rektum
c) Anus Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 11

Antibiyotiklere Rezistans
 
 Her canlı yaşamını sürdürebilmek için dış etkilerden korunmak zorundadır. Mikroorganizmalarda birer canlı olduklarından bu kurama uymuşlar, kendilerini yok etme niteliğinde olan antibiyotiklere direnç mekanizmalarını geliştirmeye başlamışlardır. Bakterilerdeki rezistans üç biçimde belirir  : Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 11

Antibiyotiklerin Bakterilere Etkisi
         
Yaşadığımız yüzyılın özellikle ikinci yarısı yıllarından sonra, bakteri ve virüs genetiği, bunların morfolojik yapıları, kapsadıkları komplike protein, nükleoprotein ve diğer kimyasal bileşimleri, enzimleri saptanmıştır. Enfeksiyon etkenlerinin organizmada üreyip çoğalabilmeleri, patolojik yerleşimlerini oluşturabilmeleri için, gerekli olan yaşam kapsamlarının biri üzerinde etkili olabilecek antimikrobikler üzerindeki araştırmalar da yönünü bulmuş ve üretilen çeşitli antibiyotik ve kimyasal bileşimler, etki mekanizması ve kapsadıkları ana maddeler bakımından gruplara ayrılmıştır. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 11

ANTİBİYOTİK GRUPLARI

1.SULFANOMİDLER

 Etki mekanizması, Bakterilerin metabolizması için gerekli olan para amino benzoik asit (PABA)’in ,üreme döneminde kullanılmasını engelleyerek bakteriostatik etki yaparlar. Bu olgunun bakteri türüne göre değişik çeşitleri vardır. Sulfanomidlerden etkilenenler: Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır