Haz 29

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerine komşu olduğu gibi,Suriye ve  Irak lada sınırı vardır.

Güney doğu anadolu bölgesi, Dicle ve Orta Fırat olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.

Güney doğu anadolunun yüzey şekilleri oldukça sadedir bölgeyi kuzeyden bir yay gibi uzanan Güney doğu toroslar kuşatır.Türkiye nin iki önemli akarsuyu olan Dicle ve Fırat bölgeden geçer bölgenin sularını Basra körfezine boşaltır.Dicle ve Fırat bölgedeki havzalarda sulama ve enerji üretimi amacıyla planlanan Güneydoğu Anadolu projesini gerçekleştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

İklim ve bitki örtüsü:
Güney doğu anadolu bölgesi, karasal  iklim koşulları ile Akdeniz iklim koşullarının birleşik etki alanındadır,Uzun süren yaz mevsimiçok sıcak ve kurak geçer.kış mevsimi ise yağışlı ve Doğu anadoludaki kadar olmasa bile soğuk geçer.

Doğal bitki örtüsüne step görünümü egemendir ormanlar bölge alanının onda birinden az yer tutar en yaygın ağaç türü Mazı meşesidir.

Nüfus güneydoğu anadolu  Bölgesinin sınırları içinde yaklaşık  4 366 000 kişi yaşamaktadır.Türkiye nin en büyük gelilşimlerinden olan GAP ın bölgenin coğrafi yapısının yanı sıra nüfus dağılımınıda değiştirebileceği söylenebilir.

Ekonmi:
Tarım alanlarının büyük bölümü tahıl ekimine ayrılmıştır.Buğday birinci sırayı alır Arpa ikinci,mercimek üçüncü sırayı alır. Pamuk ekimi alanlarına Şanlıurfa ,Diyarbakır ve gaziantep ve bir ölçüde Mardin illerinde raslanır tütün, ve üzüm bağları da dikkikli alanların bir kısmını kaplar Gaziantep yöresinde bağcılığın yanı sıra zeytin ve antep fıstığı yetişriciliğide gelişmiştır.

Güneydoğu  anadolu bölgesiküçük baş hayven varlığının yarıdan çoğunu koyunler oluşturur,koyun bölgenin canlı hayvan ticaretinde ilk sırayı alır.

Bölgenin en önemli yer altı zenginliği petroldür .Türkiye de petrol ilk kez   raman dağında bulunmuştur.Üretilen ham petrolun bir bölümü bölgenin en önemli sanayi kuruluşlarından Batman rafinerisinde arıtılır.Bölgenin öteki önemli yer altı zenginlikleri. Manganez ve Demir ile Mardin in Mazı dağı ilçesindeki fosfat yataklarıdır.

admin tarafından yazılmıştır


Yorum Yaz