Nis 05

Sanat insanın özgür olarak karar vermesini becerisini ortaya koymasını sağlar

Çağdaş eğitim anlayışı, bilgi aktarımı ile birlikte beceri kazandırmayı, ilgi ve yetenekleri geliştirmeyi, bireyde var olan yaratıcılık yeteneğini açığa çıkararak, topluma yapıcı, yaratıcı ve üretici kişiler kazandırmayı, gerek bilim ve teknikte, gerekse düşünsel, sanatsal ve kültürel alanda yeni ürünler ortaya çıkaran toplumlara ulaşmayı amaç edinmektedir. Bu bakımdan sanat eğitimi çağdaş eğitim kavramı ve uygulamaları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Sanatın amacı meydana gelen ürünlerin dış görünüşünü tanımlamak değil, onların içeriğindeki anlamı ortaya çıkarmaktır. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 10

Türk Edebiyatına Tiyatronun Girişi, Gelişimi Ve İlk Eserler
                   
TÜRKİYE’ DE TİYATRO

             Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına Tanzimat döneminde girmiştir.Bu dönemden önceyse,Türklerin Anadolu’da geliştirdikleri,dramatik olan veya olmayan seyirlik oyunları vardı.Buna göre Türkiye’de genel anlamda tiyatronun gelişimi siyasal tarihin dönüm noktalarına ve bu dönemlerin toplum ve kültür alanlarındaki etkilerine göre dört dönemde incelenir; Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 10

                    “ ROMEO & JULIET ”

               Analyse a character in the play
      
Romeo is the son of Lord and Lady Montgue. His name reflects his romantic nature. He is very passionate. His best friends are Benvolio and Mercutio. He is clever and uses witty puns while he is jocking with his friends. While he is talking about Rosaline he is very artificial but whenever he falls in love with Juliet his language becomes simpler.At the begining of the play Romeo is shown self-centered but as the story progresses, he grows up rapidly and becomes a mature character. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 10

Haldun  TANER

Doğum/Ölüm: 1915 – 7 Mayıs 1986
Doğum Yeri: İstanbul

Biyografi: Galatasaray Lisesi’ ni bitirdi (1935). Almanya’ ya gitti, Heidelberg Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ nde okudu, yurda dönünce (1938) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’ nü bitirdi (1950). Edebiyat Fakültesi’ nde tiyatro tarihi dersleri verdi.

Tercüman gazetesinde sanat ve kültür yazıları, fıkralar yazmış (1955-1960), bir ara gazetenin baş yazarı olmuştu (1960). Bu fıkralarından bir kısmını genel başlıklarıyla kitap halinde de topladı. (Devekuşuna Mektuplar, 1960, 1977). Pazar sohbetlerini Milliyet gazetesinde sürdürdü ( Mart 1974-Mayıs 1986 ). Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 10

OYUN İNCELEMESİ RAPORU

 

I. KİMLİK ÇÖZÜMLELERİ

1

Oyunun Adı – Yazarı

Cimri – Moliere

2

Oyunun Yazıldığı Yıllar

1668

3

Bölümleme

(Perde/Sahne/Bölüm vb.)

V Perdelik komedi.

1. Perde – 5 sahne

2. Perde – 5 sahne

3. Perde – 9 sahne

4. Perde – 7 sahne

5. Perde – 6 sahne

4

Dilimize Çevirenler

Cimri’yi Türkçe’ye ilk çeviren Vefik Paşa’dır. “Azarya” adıyla çevirmiştir. Daha sonra Teodor Kasab “Pinti Hamit” adıyla çevirmiştir. İlk tam çeviriyi 1938’de İsmail Hami Danışment yapmıştır. Yine Yaşar Nabi Nayır, Sebahattin Eyüboğlu dilimize çevirmiştir.

5

Ortalama Süre

2 saat 15 dakikadır.

6

Dekor (Dekor tanımları ve değişimleri)

Cimri’yi oynarken dekor, kostüm, ışık oyunlarına değil; önemi konuşmaya vermişlerdir.

7

Basındaki Yankıları

(Haber, Makele, Eleştiri, Fotoğraf vb.)

1668’de sahnelenen Cimri, çok iyi bir başarı kazandığı halde çok da iyi karşılanmıyor. Versailles’deki şenliklerde çok büyük bir başarı kazanıyor. Fakat aydın kesim örneğin; Racine, Moliere karşı cephe alıyor. Moliere bir süre için yazı yazmayı bırakıyor.

  Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 10

Servet-İ Fünun Devri Tiyatro Anlayışı (1896 – 1901)

 Servet-i Fünun  dönemi  sanatçıları gerek sanat anlayışları,gerekse Abdülhamit istibdadının getirdiği baskı ve sansür nedeniyle tiyatro türüyle fazla ilgilenmemişlerdir.Çünkü tiyatroya büyük destek veren Ahmet Vefik Paşa,görevinden alınmış,Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı “Çerkez Öndenler” adlı piyesin oynanması nedeniyle de Gedik paşa Tiyatrosu yıktırılmıştır.Sanatçılar,ancak 1908’den sonra eserler verirler. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 10

YARATICI DRAMA

 Çocuk  her yaşta, gelişim özelliklerine uygun oyunlar oynamalıdır.Çocukların kendilerini  en kolay ifade ettikleri yol, oyundur. Çocuk oyunlar oynar. Çocuğun kişilik, beceri ve zeka bütünlüğü oyun oynayarak gelişir. İnsan ilişkilerini kavrayabilmeleri, çevrelerine uyum sağlamak için hazırlık yapmaları, yaşadıkları deneyimlere şekil vermeleri, problemlerine çözüm bulmaları ve  bazı duygusal sorunlarından arınmaları, oyun yoluyla olur.Oyun çocuklara sayısız yararlar sağlar. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır