Mar 11

Psikolojik danışma ve rehberlik; okulda başarı ve akademik gelişme, bireysel ve toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve meslekî gelişim alanlarında grupla veya bireysel olarak öğrencilere, ihtiyaçlarını karşılamaları, sorunlarını gidermelerinde sistemli ve profesyonel bir yardım süreci ve hizmetleridir.

Bu nedenle de psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları bir hizmetler grubudur ve formal yol ve yöntemlerle kazanılmış profesyonel bilgi, beceri ve ehliyet gerektirmektedir. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 11

 Oyun araç gereçleri

1) Çocuğun okul öncesi araç- gereç veoyuncakları
   
2)  Açıkhava oyunları ve etkinlikleri için araç-gereçler

3) Çocuğun gereksinmeleri-ilgi-etkinlikleri
0   Çocuğun Okul Öncesi Araç-Gereçleri Ve Oyuncakları
 
   En iyi ve uzun süreli eğitim,eğitilen ya da öğrenenin yaptığı işi isteyerek,severek mutlu bir ortamda uygulamasıyla gerçekleşir. Çocuk,oyunda öğrenmeyi öğrenir, kendini tanır, yaşamın gereklerini kavrar özgüvenini geliştirir. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 11

EĞİTİCİ KOL ÇALIŞMALARI YÖNETMELİĞİ

Kapsam : Sosyal, kültürel, sportif vb. eğitici çalışmalarla tören ve toplantıları düzenlenip yürütülmesini sağlar.

Kavramlar :
Eğitici Kol Rehber Öğretmeni : Kol faaliyetlerini yürüten öğretmen.
Eğitici Kol : Ders dışı faaliyet olarak nitelendirilen ve ortak eğilimi bulunan öğrencilerin oluşturduğu, rehber öğretmenin yönetimi altında yürütülen, öğrenciler tarafından hayata geçirilen faaliyetler.
Eğitici Kol Genel Kurulu : Her sınıftan aynı kolu seçen öğrencilerin oluşturduğu kurul. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 11

Ailedeki Stres Etkenleri ve Çocuk

Çocuklarda dahil olmak üzere yaşayan her canlıyı psikososyal stres etkenleri etkiler. Zaten stres etkeninin bir insanı etkilememesi durumunda da normal bir psikolojik yapıdan bahsetmek zor olur. Bu etkilenme her bireyde az veya çok değişik şekillerde görülür. Çocuğun yetişmesinde ve hayata adım atmasında birincil , en önemli ve vazgeçilmez basamak olan aile ortamı da çocukların psikososyal gelişimini direk olarak etkiler. Aileyi etkileyen her türlü olayın çocukta büyük veya küçük bir etkisini görmek mümkündür. Aile ortamını yaşayan bir organizma olarak kabul edebiliriz.
Nasıl ki kişinin bir organı hasta olduğunda bütün vücüdu etkilenir ve işlev kaybına uğrar , aynı şekilde aile üyelerinden birinde ki bedensel veya ruhsal sorun veya onu etkileyen stres etkeni de ailenin ve aile üyelerinin işleyişini , psikolojisini ve yapısını etkileyecektir. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 11

Sınıfta Motivasyon

Motivasyon bir canlıyı belli bir davranışa yöneltmekte rol oynayan güçleri anlatan bir kavramdır. Başka bir deyişle, istekleri, arzuları, gereksinmeleri, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 11

Karakter Eğitimi İçin 100 Yol

Bir insana verilen deger, onun ahlâk ve karekteriyle baglantilidir. Hak katinda ve halk katindaki kiymetimiz, ahlâk ve karekterimizin gelismesi nispetindedir. Okul idarecileri ögrencileri hayata hazirlarken, bu yönde gelistirmenin yollarini arar dururlar. Bu gâyeyle bazi üniversitelerde, ahlâk ve karekter gelisim merkezleri bile kurulmustur. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 11

ÖĞRETİM ARAÇLARI VE ETKİLİ KULLANIMI

Günümüzde teknolojideki hızlı gelişmeler, eğitim öğretim sürecinde kullanılabilecek araç ve gereçlere her gün yenilerinin eklenmesine neden olmaktadır. Bu yeni araç ve gereçler öğrenme sürecine olumlu etkiler yapmaktadır. Bu araç gereçlerle çok sayıda işlem, daha kısa sürede ve daha doğru olarak yapılabilmektedir. Ayrıca bu yeni teknolojiler öğrencilerin ilgisini çekmekte, öğrenmelerini kolaylaştırmakta ve motivasyonlarını arttırmaktadır. Bu tür teknoloji ile araç gereçlerin gelişmesi öğretimi tahta tebeşir kıskacından kurtarıp daha ilgi çekici bir hale getirmektedir. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır