Mar 12

MADDE

Madde:Madde kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir.Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır.maddenin üç fiziksel hali vardır:

1)Katı:Maddenin belirli bir şekle ve hacme sahip en düzenli halidir. Örnekemir,Tahta,Buz birer katı örneğidir.
2)Sıvı:Sıvı maddenin belirli bir hacmi vardır,ancak belirli bir şekli yoktur.Sıvıyı oluşturan tanecikler arasında az da olsa boşluk bulunur. Örnek:  Su. benzin,alkol Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır \\ etiketler: , , ,

Mar 12

Madde-Cisim-Malzeme-Eşya

madde

 

Evimizde, okulumuzda ve çevremizde bir çok madde ve bu maddelerden yapılmış çeşitli eşyalar görürüz.

Bu maddelerden bazıları hiç bir değişikliğe uğramadan aynı şekilde kalmışken bazıları değişikliğe uğrayarak cisim, malzeme yada eşya haline getirmişlerdir. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 10

Gemiler Nasıl Yüzer?
 
  Gemi üzerindeki ölçümler boy, genişlik, ve derinlik temelinde verilir. Dikeyler arası boy, teknenin baş bodoslamasından dümen bodoslamasına kadar uzanan maksimum su hattı uzunluğudur. Geminin tam genişliği, enlemesine maksimum uzunluktur. Derinlik ise, boyun tam ortasında, omurganın üst kesiminde en yüksekteki sürekli güvertenin tam genişliğinin üstüne kadar olan düşey uzunluğa draft denir.

   Teknelerin biçim özelliklerini tanımakta çeşitli kat sayılardan yararlanılır. Bunlardan en yaygın olanı, geminin gerçek deplasmanının (geminin karinasıyla yer değiştiren su miktarı), teknenin boyunda genişliğinde ve derinliğindeki bir dikdörtgen prizmanın deplasmanına oranı tekne narinlik kat sayısıdır.(blok emsali)Orta kesit narinlik katsayısı ise, gemi ortasından bölündüğünde elde edilen orta kesit alanının bunun çevresinde çizilen dikdörtgenin alanına oranıdır. Prizmatik katsayı teknenin gerçek deplasmanına oranıdır. Geminin su hattı, teknenin suya değdiği çizgidir. Su hattı narinlik kat sayısı da, teknenin gerçek su hattı alanının, bu alanın içine tam olarak teğet olan dikdörtgenin alanına oranıdır. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 10

Uçaklar Nasıl Uçarlar?

Uçakların uçmasını, havada tutunmasını, ilerlemesini sağlayan unsurlar vardır. Bunlar gerçekleşmezse uçaklar uçamazlar.

Bunlar;
– Lift (Kaldırma kuvveti)
– Center of Gravity& Weight. (Ağırlık merkezi &Ağırlık)
– Drag (Geri sürükleme)
– Thrust (İtme). Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır

Mar 10

           MİKROSKOP:Çok küçük cisimlerin büyütülmüş görüntüsünü elde etmekte kullanılan aygıt.Mikroskobun oluşturduğu görüntüye doğrudan yada bir ekran aracılığıyla bakılabilir yada bu görüntünün fotoğrafı çekilebilir.Mikroskopla incelenecek cisimler saydam yada saydamsız olabilir.Bileşik mikroskoplarla bakteri boyutlarındaki cisimler incelenebilir,öte yandan elektron mikroskobuyla  küçük virüslerin ve büyük moleküllerin görülmesi olanaklıdır. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır \\ etiketler:

Mar 10

         TELESKOP:Uzaktaki cisimlerin görüntülerini oluşturmakta kullanılan aygıt.İlk teleskoplarda ışığı odaklamak amacıyla mercekler kullanılıyordu,sonraları aynalı teleskoplar yapıldı.1930’lu yıllardan bu yana gök cisimlerinin yayınladığı radyo dalgalarının alarak görüntü oluşturan radyoteleskoplardan da yararlanılmaktadır;ayrıca mor ötesi ışınımla yada x ışınlarıyla görüntü oluşturan teleskoplarda geliştirilmiştir. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır \\ etiketler:

Mar 10

KRİSTALLER

Dış görünüşlerinin düzenli olması, kristallerin özdeş yapı taşları olarak se-çilebilecek birimlerin düzenli tekrarı sonucu oluştuklarını göstermektedir. Bir katı dışarıdan bakıldığında sürekli ve sert bir cisim olarak görülür. Deneyler ise, katıların atomlar ve atom gruplarının oluşturduğu temel birimlerinin düzenli tek-rarı ile oluştuğunu göstermektedir. Bu temel birimler katının içinde rastgele da-ğılmamıştır. Devamını okuyun »

admin tarafından yazılmıştır